Globaal Medisch Dossier

Waarom kiezen voor een globaal medisch dossier?

  • Uw medische gegevens worden op één plaats verzameld en bijgehouden
  • De dokters en uzelf krijgen hierdoor een volledig beeld van uw gezondheidstoestand
  • Nutteloze onderzoeken en dubbele behandelingen worden vermeden
  • Uitwisseling van gegevens en doorverwijzing naar andere zorgverleners gebeuren vlotter (bijvoorbeeld bij hospitalisatie)
  • En bovendien krijgt u een hogere tegemoetkoming van uw ziekenfonds. Uw eigen bijdrage (= remgeld) wordt met 30 % verminderd

U kan slecht één globaal medisch dossier laten aanleggen door één enkele huisarts. Natuurlijk blijft u altijd vrij om een andere huisarts of een specialist te raadplegen. Maar als U de “filosofie” van het RIZIV-systeem “globaal medisch dossier” onderschrijft, overlegt u eerst met uw huisarts vooraleer naar een specialist te gaan. Vraag aan elke arts die u raadpleegt om uw huisarts op de hoogte te houden en hem de nodige informatie door te spelen.