Afspraken

Hoe en wanneer aanvragen?

Voor afspraken kan u terecht op www.afspraken.be (7 dagen op 7, 24 u).

U kan ook telefonisch afspraken maken en huisbezoeken aanvragen van maandag tot vrijdag tussen 8 u en 12 u ’s morgens op het nummer 09/360 96 96. Gelieve deze uren zoveel mogelijk te respecteren en in de mate van het mogelijke huisbezoeken voor 10 u aan te vragen.

Gelieve u ’s nachts en tijdens het weekend te wenden tot de dokter van wacht via het centraal wachtnummer: 09/360 35 00

Dank voor uw medewerking en begrip!

 

Hoe werkt www.afspraken.be?:

De eerste maal dient u  zich eerst in te schrijven via www.afspraken.be. U dient een aantal gegevens in te geven. De webmaster van www.afspraken.be verbindt er zich toe om de gegevens nooit aan een derde partij door te geven of te verkopen.

 

Op tijd komen!

U dient TIJDIG aanwezig te zijn. (liefst 10 min op voorhand ) Zoniet vervalt de afspraak en wordt U naar een andere afspraak doorverwezen… Jammer, maar helaas…Indien je een afspraak vergeet zal de eerste maal er geen probleem van gemaakt worden, indien je echter systematisch raadplegingen vergeet zal je een vergoeding gevraagd worden .

Artsenvertegenwoordigers?

Artsenvertegenwoordigers dienen steeds een afspraak te maken via www.artsenvertegenwoordiger.be. U dient zich eerst in te schrijven, hierbij dient u een aantal gegevens in te geven.
Vertegenwoordigers worden in groep ontvangen op donderdag op de middag.
Normaliter ontvangen we 1 vertegenwoordiger per (donder)dag.