Baarmoederhalskanker: opsporing en/of vaccinatie?

Wat moeten vrouwen weten?

Een informatiecampagne van de Stichting tegen Kanker

In België sterft er bijna dagelijks een vrouw aan de gevolgen van baarmoederhalskanker. Naast opsporing moet vaccinatie toelaten om de overgrote meerderheid van deze kankers te vermijden. De media hebben hier al uitvoerig over bericht. Toch stellen heel wat vrouwen zich daarover nog vragen en ontvangen we zelf ook regelmatig vragen over dat onderwerp, zoals:

• Is baarmoederhalskanker besmettelijk?
• Krijg je automatisch kanker als je besmet bent met het papillomavirus?
• Zal het nieuwe vaccin ervoor zorgen dat er geen baarmoederhalskanker meer zal zijn?
• Zal het vaccin de opsporing vervangen?
• Zal het vaccin het aantal gevallen van baarmoederhalskanker snel doen dalen?
• Moeten alle vrouwen het vaccin krijgen?
• Dient het vaccin ook om baarmoederhalskanker te behandelen?

Al deze vragen, gebaseerd op de vragen die vrouwen ons stellen, tonen aan hoe groot de behoefte aan informatie wel is. Het is heel belangrijk om deze informatie te verspreiden om zo elk misverstand te vermijden en vrouwen toe te laten deze nieuwe preventiemethode zo goed mogelijk te gebruiken.

Daarom heeft de Stichting tegen Kanker twee initiatieven genomen:

1. Om te beginnen brengt de Stichting een zo volledig en toegankelijk mogelijke folder uit, in nauwe samenwerking met de verenigingen van Franstalige (GGOLFB) en Nederlandstalige gynaecologen (VVOG). Deze folder, waarmee we ons richten tot het grote publiek, gaan we verspreiden bij artsen en in apotheken. Belangstellenden kunnen de gratis folder aanvragen. U kunt de folder hieronder raadplegen of hem bestellen door hier te klikken.

2. Vermits we sinds eind vorig jaar naast opsporing en klassieke behandelingen ook over een preventief vaccin beschikken, heeft de Stichting beslist om een serie radiospots uit te zenden rond het thema “Baarmoederhalskanker: preventie en/of vaccinatie? Wat moeten vrouwen weten?”.

Voor meer informatie:

Dr. D. Vander Steichel
Wetenschappelijk directeur Stichting tegen Kanker
Leuvensesteenweg 479
1030 Brussel
E-mail: dvandersteichel@kanker.be
Tel.: 02 733 68 68
Fax: 02 734 92 50