Hoge bloeddruk of arterïele hypertensie

Wat is het en wat zijn de klachten?

Het hart pompt bloed in de bloedvaten door zich afwisselend samen te trekken en te ontspannen. Dit geeft een bepaalde druk in de bloedvaten en dat noemen we de bloeddruk.

Meestal zijn er geen klachten en kan arteriële hypertensie over 20 of meer jaren asymtomatisch ( zonder klachten) verlopen. Ondertussen kan heel wat schade ontstaan zoals cardiopathie ( uitzetting van de hartkamers – hartfalen – kransslagader lijden ), retinopathie ( oogaantasting ), proteïnurie ( uitplassen van bepaalde eiwitten) . en achteruitgang van de nierfunctie.Ochtendlijke hoofdpijn in de hals kan een teken zijn .Andere klachten kunnen zijn :draaiduizeligheid , oorsuizingen ,pijn ter hoogte van de hartstreek  en kortademigheid bij inspanning , hartkloppingen , neusbloeden
De bloeddruk is alleen te meten met een bloeddrukmeter. Hij wordt uitgedrukt in twee getallen. Het eerste getal is de ‘bovendruk’ of ‘systolische druk’: de druk wanneer het hart zich samentrekt.Het tweede getal is de ‘onderdruk’ of ‘ diastolische druk’: de druk wanneer het hart zich ontspant.

Classificatie van hypertensie

Optimale bloeddruk     : <120 / 80 mm HgNormale bloeddruk     :  <130 / 85 mm Hg

Hoog-normale bloeddruk  : < 140 / 90 mm Hg

Verhoogde bloeddruk : 3 graden

I     Graad 1 mildborderline <160/100<150/95
II    Graad 2 matig <180/110
III   Graad 3 ernstig >180/110

Oorzaak ?

De oorzaak is onbekend. Een hoge bloeddruk is soms het gevolg van een lichamelijke afwijking, maar bij de meeste mensen met hoge bloeddruk wordt nooit een oorzaak gevonden. In sommige families komt het meer voor dan in andere.

 Primaire of  essentiële hypertensie

95 % van alle hypertensie

vnl erfelijke factoren spelen een rol , maar omgevingsfactoren zijn zeer belangrijk : oudere leeftijd , overmatig cafeïne gebruik ,insulineresistentie , overgewicht, sedentarisme , stress , onvoldoende kalium- ,magnesium- en calciuminname . Additieve factoren : overgewicht en alcoholgebruik (het drinken van meer dan twee glazen alcohol per dag (vooral bij rokers))

Secundaire hypertensie

een lichamelijke oorzaak wordt gevonden in 1,1 tot 11% van de gevallen

renale (nier) oorzaak , feochromocytoom , bijnierproblemen ,coarctatio aortae , pilgebruik

Kan het kwaad?  ja

Het is niet goed als uw bloeddruk jarenlang te hoog is. Hoge bloeddruk zelf is geen ziekte, maar het geeft wel meer kans op hart- en vaatziekten.

Hypertensie >140/90 coronaire complicaties cerebrovasculaire complicaties chronische nierinsufficientie
<160 / 100 x 2,3 x 3,6 x 2,8
<180 / 110 x 3,2 x 6,9 x 5,0
<210 / 120 x 4,6 x 9,7 x 8,4
>210 / 120 x 6,9 x 19,2 x 12,4

dit zijn risicobepalingen na de eerste 10 jaar

Wat kunt u er zelf aan doen?

 • Stoppen met roken
 • Drink niet meer dan twee glazen alcohol per dag.Neem niet teveel cafeïne ( koffie ,thee, cola) Cafeïne verhoogt de bloeddruk verschillende uren
 • Eet gevarieerd, niet te veel, niet te zout en niet te vet. Neem elke dag groente, fruit en melkprodukten.(zoutrestrictie en kaliumsupplementen hebben een gunstige invloed op de bloeddruk)
 • Eet niet te veel drop.
 • Neem voldoende lichaamsbeweging (3 tot 5x/week 30 min wandelen,fietsen of zwemmen); dat is goed voor uw bloeddruk en vermageren (doet de bloeddruk met 1,5 mmHg dalen per kg lichaamsgewicht)
 • Zorg voor voldoende ontspanning ( anti-stresstherapie , relaxatietherapie)

Wanneer naar de huisarts?

Het is goed om bij uw huisarts uw bloeddruk een keer te laten controleren:

 • als uw bloeddruk nog nooit gemeten is en u ouder dan 60 jaar bent;
 • als u familieleden (ouders, broers of zussen) heeft die vóór hun zestigste jaar een hart- of vaatziekte hadden;
 • als u een hart- of vaatprobleem heeft;
 • als bij u eerder een hoge bloeddruk is vastgesteld.

Als u wilt weten hoe hoog uw bloeddruk is, kunt u uw huisarts  vragen uw bloeddruk te meten. Als deze normaal is, kunt u over 5 jaar nog eens laten meten of de bloeddruk nog steeds normaal is.

Factoren die de meting soms beïnvloeden

Te hoge bloeddrukmeting door :

 • witte-jaseffect
 • verlamde arm
 • angst, nervositas, pijn
 • gerookt, koffie gedronken, alcohol
 • volle urineblaas
 • onrustige omgeving
 • patient praat
 • koude handen of stethoscoop
 • manchet te klein of over de kleren
 • arm of rug niet ondersteund -elleboog te laag
 • te snel aflaten van de manchet

Te lage broeddrukmeting door :

 • recente maaltijd
 • lage bloeddruk aan linker arm
 • elleboog te hoog
 • te snel aflaten van de manchet
 • te veel druk met de stethoscoop

factoren die geen effect hebben op de meting:

 • maandstonden
 • chronisch cafeïnegebruik
 • vasoconstrictorische neusspray
 • dun kledingstuk onder manchet