Algemene visie

Uw huisarts

 • Weet raad bij al uw gezondheidsproblemen
 • Helpt bij de administratie voor allerlei attesten
 • Onderzoekt –wanneer nodig – uw gehele lichaam
 • Schrijft noodzakelijke medicatie voor
 • Verwijst tijdig door naar de geneesheer specialist
 • Begeleidt samen met uw gynaecoloog uw zwangerschap vanaf het prille begin in alternerende consultaties
 • Draagt zorg voor de noodzakelijke vaccinaties
 • Maakt op het juiste ogenblik een uitstrijkje en doet een borstonderzoek
 • Adviseert de juiste pilkeuze
 • Snijdt een oppervlakkig gezwelletje vakkundig weg
 • Verzorgt een opgelopen wonde en hecht ze weer toe
 • Neemt ECG’s – doet longfunctieonderzoeken (spirometrie)
 • Werkt samen met de verpleegkundige, diëtist(e), kinesist(e), sociale diensten…
 • Steunt steeds, ook in uw laatste levensfase
 • Registreert alle gegevens in een overzichtelijk dossier
 • Schoolt zich regelmatig bij

Onze filosofie

 • Onze filosofie  is gestoeld op drie principes.

  • Nederlandstalig
   De voertaal is het Nederlands. In de praktijk spreken we verder Engels en Frans.
  • Pluralistisch
   We respecteren elke levens- en geloofsovertuiging, uiteraard voor zover die respect betoont voor de medemens.
  • Sociaal
   Het basisprincipe is dat kwaliteitsgeneeskunde toegankelijk moet zijn voor iedereen, met zo weinig mogelijk financiële drempels.